417 聖霊によりて

1.Seirei ni yorite warera hitotsu,
  Shu ni yorit inoru warera hitotsu,
  Sekai ga hitotsu ni naru toki made.
(refrain)
  Tomo ni iki tomo ni aishi tsuthu
  Shimesou Kami no miwaza o.

2.Aruite yukou warera tomo ni.
  Chikara awasou warera tomo ni.
  Miwaza hiromeyou warera tomo ni.

3.Home tataeyou warera tomo ni.
  Chichi naru Kami to, Miko Shu Iesu to,
  Warera hitotsu ni suru Seirei o.


戻る