419 さあ、共に生きよう
1. Saa,tomoni ikiyou.
   Shu wa kono jidai no
   Kurushimi to nayami o
  ninatte kudasaru
2. Saa,tomoni ikiyou.
   Shu wa chi o otozure
   Hitobito to deaware,
   Kyoudai to natta.
3. Saa,tomoni ikiyou.
   Shu wa inochi kakete,
   Atarashii jiyuu no
   Michi o shimesareta.
4. Saa,tomoni ikiyou.
   Shu wa ueta mono ni
   Sono mi o pan to shite
   Ataete kudasaru.
5. Saa,tomoni ikiyou.
   Shu wa seirei ni yori,
   Wakatareta tami omo
   Hitotsu to nasareru.

戻る