422 主よ、この時代に

Shu yo, kono jidai ni heiwa o kudasai.

Warera o mamoru mono,Shu no hoka ni wa nai.

Shu wa Kami de aru kara.


戻る