423 l̐E

1DHito ga kono sekai ni ikiteiru kagiri,
@ Konoyo ga tuzuku kagiri,
@ Shu ni kansya shiyou.

2DHeiwa no mikotoba o katariau kagiri,
@ Shu wa sono ba ni orareru,
@ Tatae you, mina o.

3DToritachi o yashinai, hana de no o kazari,
@ Shu wa nayami o torisari,
@ Mamorareru,kyou mo.

4DInochi o ataeru shu, mite o yo ni okuri
@ Konoyo o shi kara sukuu.
@ Hikari no waga Shu yo.

5DShu no ai ni ikasare,tada Shu o shinjiyou.
@ Warera o hitotsu ni suru
@ Shu koso inochi no pan.

߂