429 世界のどこかで
1.Sekai no dokoka de
 
Kami no aishite iru hitobito ga
 
Tatakai,kizutsukeatte iru.
 
Nikushimi no chi wa nagare tuzukete,
 
Kanashimi no sakebi wa imamo yamukoto ga nai.

2.Katte wa warera mo
 Kami ga aishite iru hitobito no

 
Inochi to nozomi o fuminijitta.
 
Sono tsumi wa nan to fukai koto darou.
 
Sorenanoni ima nao kokoro takaburu warera.

3.  Shu Iesu no mimae de
 
Kami no aishiteiru hitobito  ni
 
Yurushi o motome,chikai,inorou.
 
“Kami no kudasaru heiwa ni ikiru
 
Atarashii heiwa no tami ni shite kudasai”to.
戻る