431 喜ばしい声ひびかせ

1.Yorokobashii koe hibikase,
 Tsunobue fuki tsugeshiraseyo,
 “Sekai no hitobito,yoberu no kono toshi
 Ima hajimaru noda”.

2.Chi no hate kara chi no hate made,
 Aganawareta tsumibitotachi,
 Yorokobi isande furusato sashi tsutsu
 Isoide kaerou.

3.Chi o nagashite aganawareta
 Kohitsuji naru Shu o tataeyo.
 Kaere, Tsumibito yo.  yoberu no kono toshi
 Ima hajimaru noda”.

4.Yorokobashii toshi hajimaru.
   Aganawareta tsumibitotachi,
 Yorokobi isande furusato sashi tsutsu
 Isoide kaerou.

戻る