435 主よ、みもとに
1.  Shu yo, mimoni chikazukan.
 Jyujika no michi yuku tomo,
 
Waga  uta  koso,
 “
Shuyo,mimoto ni chikazukan. 
2. 
Sasurau ma ni hi wa kure
 
Ishi ni makura surutomo,
 Yume ni mo nao,

 Shu yo,mimoto ni chikazukan.
 
3. 
Ten yori todoku kakehashi,
 Ware o maneku mitsukai.
 Megumi ukete,
 Shu yo, mimoti chikazukan. 
4. 
Mezamete nochi,beteru no
 Ishi o tatete sasaguru
 Inori koso wa,

 “
Shuyo,mimoto ni chikazukan. 
5. 
Amagake yuku tsubasa o
 
Atae raruru sono toki
 Warera utawan,
 “Shuyo,mimoto ni chikazukan.
戻る