442 はかりも知れない

1. Hakari mo shirenai Kami no megumi yo,
   Watashi no tsumi mo yurusarerunoka.

2. Kyou made tsuzuku maneki o kobami,
  Mikao o sakete ayumi tsuduketa.

3. Jyujika no ue de teki o yurushita
   Shu Iesu no mina o kegashi tsuzuketa.

4. Te no kizu shimeshi miude o hiroge,
   Mayou watashi ni Shu wa yobikakeru

5. Fukai megumi ni kokoro mo tokete,
   Kuite namidashi miude ni sugaru.


戻る