445 ゆるしてください

1.”Yurushite kudasai.Warera no tsumi”

  Shu wa oshierareta. Kono inori o.
 

2. Tsumifukai kako o seou mono o

  Ikani Shu wa aishi yurusareta ka.
 

3.   Hito o yurusanai kono watashi no
  Ookina tsumi sae Shu wa owareta.
 

4. Yurusenai kokoro, Shu yo kiyomete

  Heiwa no hito  e to  kaete kudasai.


戻る