446 主が手をとって起こせば

1. Shu ga te o totte okoseba,
  Yoromeku ashisae
  Odori ayumu yorokobi,
  Kore zo  kami no miwaza.

2.Shu ga te  o nobete sawareba,
  Tojita me wa hiraki
  Hikari o miru ureshisa.
  Kore zo  kami no miwaza.

3.Tada Shu o mitsume ayumeba,
  Nami nimo shizumazu
  Osore shiranu Shinkou wa,
  Korezo kami no miwaza.

戻る