449 ΂̊

1. Chitose no iwa yo, waga mi o kakome,
   Sakareshi waki no chishio to mizu ni
   Tsumi mo kegare mo arai kiyome yo.

2. Kayowaki ware wa okite ni taezu,
   Moyuru kokoro mo tagitsu namida mo,
   Tsumi o aganau chikara wa arazu.

3. Jujika no hoka ni tanomu kage naki
   Wabishiki ware o awaremi tamae,
   Misukui naku ba ikuru sube nashi.

4. Yo ni aru uchi mo yo o saru toki mo,
   Shiranu yomi ni mo sabaki no hi ni mo,
   Chitose no iwa yo, waga mi o kakome.


߂