450 死に勝利された

1.  Shi ni syouri sareta fukkatsu no Shu wa

  Kami no migi ni za shi,torinasareru.


2. Hakugai, kurushimi,nayami mo shi mo

  Shu Iesu no ai kara  hikihanasenai.


3.  Kurushimi, omoni o ninau toki mo

  Kami no ai ni yori syouri o eru.


4.  Kono yo no ikanaru chikara sae mo

  Shu Iesu no ai kara hikihanase nai.


5. Kirisuto no ai wa  watashitachi o

  Torae,hanasanai,donna toki mo.


戻る