453 何ひとつ待たないで
1. Nanihitotsu motanaide
 Watashi wa Shu no mae ni tatsu.

 Shu no megumi ga nakereba
 Tada shinu hoka nai inochi.

 Anata ga yakusokusuru
 Mirai machinozomu watashi.
 
2. Tatoe utagai mayoi,
 Mukiryoku ni naru toki mo,

 Anata no ai no mite ga
 Watashi o torae tsuzukeru.

 Yorokobi no mikuniheto
 Michibikareru hiwa itsuka
3. Nagusame no mikotoba to
 Higoto no pan o sonaete,

 Watashi o Shu wa kaerimi,
 Heiwa no michi o ayumaseru.

 Inori o kikareru Shu yo,
 Anata wa watashi no inochi.

戻る