456 킪CFX

1. Waga tamashii o aisuru Iesu yo,
   Nami wa sakamaki kaze fuki arete,
   Shizumu bakari no wagami o mamori,
   Ame no minato ni michibiki tamae.

2. Ware ni wa hoka no kakurega arazu,
   Yukinayamumi o mikokoroni tome
   Tayoru mono naki waga tamashii o
   Tsubasa no kage ni yadorase tamae.

3. Shu no na ni tayori subete o yudanen
   Tsumi no konomi o awaremi tamae
   Yowaki o sasae kokoro o iyashi,
   Megumi to makoto michisase tamae

4. Shu koso tsukisenu inochi no izumi,
   Taezu wakiide kokoro ni afure,
   Ware o uruoshi, kawaki o todome,
   Tokoshie made mo yasuki o tamae.

߂