464 ほめたたえよう

1. Hometataeyou,  Shu no mimegumi,
   Kyou made tabiji o Shu wa mamorareta.
(Refrain)
    Sekai no tami yo, tatae utaou,
    "Aganaino Shu ni misakae are" to.

2. Hometataeyou,  Shu no na ni yotte
   Ukeru mono subete yoi mono to naru.

3. Hometataeyou,  Shu no mina koso
   Shi no semaru toki mo nagusame to naru.


戻る