465 神ともにいまして

1. Kami tomo ni imashite
   Yuku michi o mamori,
   Higoto no kate mote
   Tsune ni sasae tamae.
(Refrain)
   Mata au hi made,
   Mata au hi made,
   Kami no megumi
   Taezu tomo ni are.

2. Areno o yuku toki mo,
   Arashi fuku toki mo,
   Yukute o shimeshite,
   Michibiki tamae,Shu yo.

3. Mikado ni iru hi made,
   Itsukushimi hiroki
   Mitusbasa no kage ni,
   Hagukumi tamae Shu yo.

戻る