469 善き力にわれかこまれ
1.Yoki chikara ni ware kakomare,
 Mamori nagusamerarete,
 Yo no nayami tomo ni wakachi,
 Atarashii hi o nozomou.
2.Sugita hibi no nayami omoku
 Nao,noshikakaru toki mo,
 Sawagitatsukokoro shizume,
 Mimune ni shitagai yuku.
3.Tatoi ou kara sashidasareru
 Sakazuki wa nigakutemo,
 Osorezu,kansya o komete,
 Aisuru te kara ukeyou.
4.Kagayakaseyo,Shu no tomoshibi,
 Warera no yami no naka ni,
 Nozomi o Shu no te ni yudane,
 Kitarubeki asa o matou.
5.Yoki chikara ni mamoraretsutsu,
 Kitarubeki toki o matou.
 Yoru mo asa mo itsumo Kami wa
 Warera to tomo ni imasu.

戻る