472 朝ごとに主は

1. Asa goto ni Shu wa me o samasase,
  Watashi no mimi ni katari kakeru.
   Shu no mikotoba de mukaeru asa,
   Watashi to tomo ni Shu wa orareru.

2. Kami ga kono yo o tsukurareta hi,
  Sono toki no youni kami wa kataru.
  Kami ga ataeta eien no kotoba,
  Deshitachi no you ni watashi mo kiku.

3. "Shitagae" to Shu ga iwareru toki
  Shirigomi sezu ni watashi wa yuku.
  Kase o hazushite Jiyuu o atae
  Kaete kudasaru,Shu wa watashi o.

4.  Shu no mikotoba wa megumi ni michi,
  Watashi o tsutsumi sukui to naru.
  Shu no mihikari wa kurai hi nimo
  Watashi o kakomi teri kagayaku.

戻る