478 どんなものでも
1. Donna mono de mo kono watashi o
 Kami yori hanasu koto wa dekinai.
 Asa ni yuu ni mite o nobashite
 Watashi o mamoru Kami no megumi.
2. Tatoe kono yo no hito no ai ga
 Watashi o misute uragiru tomo
 Tsumi to shi to no kusari o hodoki
 Sukuu mikami no megumi ga aru.
3. Tatoe nayami ni shizumu toki mo
 Mikami ani yoritanomou.
 Watashi no mi mo tamashii mo mina
 Mikami no moto ni aruno dakara.
4. Itami kurushimi yo ni michi te mo,
 Yagate konoyo wa sugite yuku.
 Shu Kirisuto ni watashi ga deau
 Sono yorokobi wa towa ni tsuzuku.
5. Sekai to hito no tsukurinushi ni
 Megumi ni michita Kami no miko ni
 Watashitachi o michibiku reini

 Towa ni kawarazu eikou are.
戻る