482 わが主イェス いとうるわし

1. Waga Shu Iesu  ito uruwashi,
   Ame tsuchi  tsukurishi
   Kami no miko, hito no ko o,
   Nani ni ka wa tatoen.

2. Haru no asa tsuyu ni niou
   Hana yori utsukushi,
   Aki no yoru sora ni sumu
   Tsuki yori sayakeshi.

3. Natsu no yuu aoba wataru
   Kaze yori kaguwashi,
   Fuyu no hi ni furitsumoru
   Yuki yori kiyokeshi.

4. Waga Shu Iesu  ito uruwashi,
   Ame tsuchi no Shu koso,
   Waga hikari, waga kamuri,
   Waga yorokobi nare.

戻る