483 わが主イェスよ、ひたすら

1. Waga Shu Iesu yo, hitasura
   Inori motomu ai o ba,
   Masase tamae Shu o aisuru
   Ai o ba, ai o ba.

2. Yo no yorokobi tanoshimi
   Motome tarishi mi naredo,
   Ima wa negau Shu o aisuru
   Ai o ba, ai o ba.

3. Kitare, Kitare, kurushimi,
   Uki nayami mo itowaji,
   Isami utawan Shu o aisuru
   Ai o ba, ai o ba.

4. Imawa no iki kasuka ni
   Nokoru toki mo ai o ba,
   Masase tamae Shu o aisuru
   Ai o ba, ai o ba.

戻る