485 ̐_

1. Kono yo o aisuru Kami wa,
@ Shu no tami o mochiite ai o shimesareru.
2. Kono yo o aisuru Kami wa,
@ Horobiyuku sekai o sukuu,inochi e to.
3. Kono yo o aisuru Kami wa,
@ Hi to kumo no hashira de tami o michibiita.
4. Kono yo o aisuru Kami wa,
@ Hitorigo o oshimukotonaku okurareta.
5. Kono yo o aisuru Kami wa,
@Yakusoku o Shu no shi ni yotte hatasareta.
6. Kono yo o aisuru Kami wa,
@ Shi o yaburi fukkatsu saseta,Kirisuto o.
7. Kono yo o aisuru Kami ga,
@ Yo ni miko o futatabi okuru hi wa chikai.


߂