496 [ׂ

1. Shizukeki yuube no shirabe ni yosete
   Utawase tamae, chichi naru Kami yo.

2. Hikage mo yasurou ,yuube to wa narinu.
   Mite ni zo yudanen kyo makishi tane o.

3. Higoto waga nasu ai no waza o mo,
   Hito ni shirasazu, kakushi tamae ya.

4. Tori wa negura ni, hito wa ieji ni,
   Kaeru yuube koso ito shizuka nare.

5. Kami yo, kono yo no tabiji owaraba,
   Waga furusato ni ikowase tamae.


߂