501 主よ、私たちは祈ります

1. Shu yo,watashitachi wa inorimasu.
 Atarashii toki ga kuru you ni.
 Teki o yurushite, futatabi arasowanai
 Heiwa o motomete,
 Kokoro o hiraku toki ga kuru you ni.

2. Shu yo,watashitachi wa inorimasu.
 Atarashii toki ga kuru you ni.
 Kuni to kuni to ga tagaini wakaishiai
 Megumi no tamamono
 Hitoshiku wakeru toki ga kuru youni.

3. Shu yo,watashitachi wa inorimasu.
 Atarashii toki ga kuru you ni.
  Hito no shihai no rekishi ga tachikirarete
  Mikami no seigi ga
  Zenchi ni oyobu toki ga kuru you ni.
  Tada Shu ni nozomi ga aru yue ni.

戻る