508 救い主 イェスこそは
    Sukuinushi Iesu koso wa
   Saranam, Saranam, Saranam.
   Katai iwa, sakedokoro,
   Saranam, Saranam, Saranam.

1.Tatoe teki ni kakomaretemo,
  Chi no hate de yowaru toki mo,
  Anata wa kotaete kudasaru,
  Saranamu, Saranamu, Saranamu.
(Refrain)
   Sukuinushi Iesu koso wa
   Saranam, Saranam, Saranam.
    Katai iwa, sakedokoro,
  Saranamu, Saranamu, Saranamu.

2. Shu wa makuya ni maneki irerete
   Mitsubasa no kage ni kakushi,
   Itsumo watashi o terasareru,
  Saranamu, Saranamu, Saranamu.

3. Warera no Shu Iesu・Kirisuto wa,
   Kinou mo kyou mo ashita mo,
   Eien ni kawaranai kata.
  Saranamu, Saranamu, Saranamu.

戻る