509 光の子になるため

1. Hikari no ko ni naru tame tsuite yukimasu.
  Kono yo o terasu tame korareta Shu Iesu ni.


(Refrain)
  Shu no uchi ni yami wa naku
  yoru mo hiru mo kagayaku.

  Kokoro no naka o waga Shu yo,
  terashite kudasai.
 

2. Shu no kagayaki miru tame susumi yukimasu.
  Shimesareta kouji no miKami no mimoto ni.


3. Shu no futatabi kuruhi o machinozomi masu.
  Shinkou o mamori nuki,mimae ni tatsu hi o.

戻る