510 主よ、終わりまで

1. Shu yo, owari made shimobe to shite,
   Anata ni tsukae shitagai masu.
   Yo no tatakai wa hageshiku temo,
   Shu ga mikata nara osore wa nai.

2. Konoyo  no sakae me o madowashi,
   Yuuwaku no koe mimi ni michite,
   Teki wa soto nimo uchi nimo aru.
   Omamori kudasai,Shu yo, watashi o.

3. Shizukani kiyoi mikoe ni yori
  Okatari kudasai,Shu yo,mikotoba.
  Kokoro no arashi fukiare temo,

   Kikasete kudasai, Shu yo mikoe o.

4. Shu wa, yakusoku o kataku mamori,
   Owari no hi made michibikareru.
   Watashi wa koko ni chikai o tate,
   Shu yo owari made shitagai masu.

戻る