517 _̖

1. Kami no tami yo,furuitateyo.
@ Fukkatsu no Shu Iesu wa sakitachi yuku.

2. Kami no tami yo, chikara zuyoku
@ Kibou no Shu Iesu o nobetsutaeyo.

3. Kami no tami yo, aku o yaburi
@ Seigi no Shu Iesu to tomo ni susume.

4. Kami no tami yo, yo no itami ni
@ Iyashi no Shu Iesu no ai o sosoge.

5. Kami no tami yo, seirei o ukete
@ KIrisuto no michi o yorokobi yuke.


߂