522 キリストにはかえられません

1. Kirisuto ni wa kaeraremasen,
   Yono takara mo mata tomi mo,
   Kono okata ga watashi ni,
   Kawatte shin da yue desu.
(Refrain)
   Yono  tanoshimi yo, sare,
   Yono homare yo, yuke.
   Kirisuto ni wa kaeraremasen,
   Yono nanimono mo.

2. Kirisuto ni wa kaeraremasen,
   Yuumei na hitoni narukoto mo,
   Hito no homeru kotoba mo,
   Kono kokoro o hikimasen.

3. Kirisuto ni wa kaeraremasen,
   Ikani utsukushii mono mo,
   Kono okata de kokoro no,
   Mitasarete iru ima wa.


戻る