524 われらみ名により

1.Warera mina ni yori koko ni tsudou toki wa
  Itsumo Shu naru Iesu ga tomo ni ite kudasaru.
  Harereuya, Hareruya,
  Iesu no mikoromo ni fureyou.

2.Mukashi deshi tachi ga pan to sakazuki tori
  Shukushi, waketa youni tomo ni syokuji o shiyou.
  Harereuya, Hareruya,
  Majiwari ga tsuyome rareru.

3.Higoto syokutaku o kakomu warera o ima,
  suke,hagemashiau deshi to shitekudasai.
  Harereuya, Hareruya,
  Kokoro kara Shu ni tsukaeyou.

戻る