532 やすかれ、わがこころよ

1. Yasukare, waga kokoro yo,

   Shu Iesu wa tomo ni imasu,
   Itami mo kurushimi o mo
   Shizukani shinobi tae yo.
   Shu Iesu no tomo ni mase ba,
   Tae enu nayami wa nashi.
2. Yasukare, waga kokoro yo,
   Nami kaze takeru toki mo,
   Osore mo kanashimi o mo
   Mimune ni subete yudanen.
   Mite mote michibiki tamou
   Nozomi no kishi wa chikashi.
3. Yasukare, waga kokoro yo,
   Tsukihi no utsuroi naki
   Mikuni wa yagate kitaran.
   Urei wa towa ni kiete,
  Kagayaku mikao aogu
   Inochi no sachi o zo uken.

戻る