536 ݌b݂󂯂
1DMimegumi o uketa ima wa
@ Warera ni owore wa nai.
   Michikara ni yori tanonde,
   Shu no tame ni susumi yukou.
(Refrain)
   Saa susume, tayumi naku,
   Saa utae, koe tataku.
@Mimegumi ni ikasarete
 @Warera wa Shu ni shitagaou.

2DWaga subete Shu ni sasagete
   Tada Shu no mimune ni iki.
   Yorokonde Shu ni tsukaeyo,
   Isamashiku waza o nasou.

3DGoumanna omoi o sute,
   Tada Shu no mina o agame,
   Magokoro o komete tsukae
   Hitasura mikuni o matou.

߂