540 主イェスにより

1.Shu Iesu ni yori musubu ai wa,
  Kokoro mo omoi mo hitotsu ni suru.

2.Kami no mae ni inoru toki wa,
  Osore mo nozomi mo hitotsu ni naru.

3.Tomo ni nageki, tomo ni naite,
  Tagai no omoni o, ninai aou.

4.Wakareru toki sabishikutemo
  Mata au hi made inori aou.

5.Tsumi to urei nai mikuni no
  Tsukinai majiwari nozomi matou.

戻る