543 キリストの前に

1. Kirisuto no mae ni yorokobi atsumari,
  Kirisuto no ai o kansyashite utaou.
  Kirisuto ni narai dare mo hedatezu
  Tagai ni  hagemashi tagai ni tsukaeyou.

2. Kirisuto no tame  nijibun o sasagete,
  Kirisuto no michi  o tasukeai susumou.
  Kirisuto wa deshi no ashi sae araware,
  Mizukara tsukaete mohan to narareta.

3. Kirisuto o tayori  kashira to agamete,
  Kirisuto ni kotae shinjitsu ni ikiyou.
  Kirisuto NO megumi konoyo ni tsutaete,
  Tagai ni inorou,mikuni ga kuru made.


戻る