545 まことの神
1. Makoto no Kami,inochi no izumi.

 Subete no mono tsukurareru Shu yo.

 Ikiru chikara yoi kokoro to
 Kiyoi omoi ataete kudasai.

2. Kataru toki wa itsuwari mo naku

 Mudana kotoba kuchi kara nozoki,

 Inoru toki wa chikarazuyoi
 Shinri no kotoba ataete kudasai.
3. Kunan no toki osorezu madowazu

 Jyujika o ou yuuki o tamochi,

 Teki ni sae mo yasashiku suru

 Ai no kokoro o ataete kudasai.
4. Kokoro hiraki subeteno hito to

 Shu Iesu ni yori tomo ni ikasare,

 Tomi to chikara hito no tame ni

 Mochiiru michi oshiete kudasai.
5. Mimune ni yori toshi o kasanete
 Yo no tabiji o tadoru kono mi ni

 Tsumi to ogori torinozoite,
 Oi no megumi ataete kudasai.
6. Shi no toki ni wa mite ni yudanete

 Fukkatsu no hi o machi nozomi masu.

 Sono toki ni wa mikoe kikase,
 Towa no inochi ataete kudasai.

戻る