548 わたしたちを造られた神よ

1. Watashitachi o tsukurareta Kami yo,
  Wakai kisetsu ni shitta

  Anata no mina wa subarashii.

2. Watashitachi o ninawareru Iesu yo,
  Meguru kisetsu ni shitta
 Anata no ai wa kawaranai.

3. Watashitachi o ikasu seirei yo.

  Oi no kisetsu ni shitta
 Shu no michibiki wa yuruginai.

4. Watashitachi o terasu hikari yo,

  Kokoro takaku age
 Kami no mikuni o aogitai.

戻る