550 大地よ、星々よ

1. Daichi yo,hoshiboshi yo, Shu ni mukatte utae.
  Amekaze,fubuki sae, utae,atarashii uta.


(refrain)
   Kami no subarashii waza
   Utae,koe awasete.

2. ikai ya hanma- no oto, Shu ni mukatte utae.
  Hataraku hitotachi mo utae, atarashii uta.


3. Kyanbasu ni arumono wa Shu ni mukatte utae.
  Kono toki ikirumono utae,atarashii uta.

4. Shinri ya chishiki sae Shu ni mukatte utae.

  Subete no hitobito yo, utae, atarashii uta.

戻る