554 神のみ旨が

1. Kami no mimune ga katachi to natte,
  Kataku kono chi ni suerareta
  Kono hi o oboe kansya shimasu.
 

2.  Kami no kotoba o katari tsutaete

  Hibi ni manabi no moto to shita

  Rekishi o omoi inori masu.
 

3.  Ai to kibou to shinkou motte

  Kurai konoyo o terasu tame,

  Shu Iesu to tomo ni susumi masu.


戻る