558 主よ、聞きたまえ

1.Shu yo, kiki tamae.Sakebu koe o.
  Mazushiki tami wa fumi nijirare
   Seiji wa midare, yokoshima mitsu,
   Warera no ogori kudaki tamae.

2.Shu yo, muke tamae. kiyoki mikao.
  Itsuwari no koe, madowasu chie,
   Mijika ni semaru kiki no naka ni
  Madoromu warera samashi tamae.

3.Shu yo, tachi tamae,kono jidai ni.
   Seigi to jiyuu no hata no moto ni,
   Subete no hito o maneku tame ni,
   Tsukawashi tamae, shu yo, warera o.

戻る