560 CFXɂĂ

1. Shu Iesu ni oite wa sekaino tami,
   Higashi to nishi to no hedate wa nai.

2. Shu Iesu no sukui wa chikarazuyoku
   Minami to kita to o musubi awasu

3. Hito o sabetsu sezu kokoro hiraki,
   Hitoshiku Mikami no mimae ni tatou.

4. Shu Iesu ni oite wa sekaino tami,
   Kokoro o kayowase hitotsu to naru.

߂