570 主はわが命

1. Shu wa waga inochi shi mo mata yoi.

  Heiwa no uchi ni mimoto ni yukou.
 

2. Yorokobi o motte kono yo o sari,

  Tokoshie no Shu no misoba ni yukou.
 

3. Shu no kizu ni yori nageki wa kie,

  Kami to no wakai jyoujyu sareta.
 

4. Sadame o ukeru toki ga kitara

  Mimune no mama ni nemuri ni tsukou.
 

5. Shu yo,Shu yo,tomo ni ite kudasai.

  Yorokobi michiru ten no kuni de.


戻る