574 雪より真白い

1. Yuki yori mqshiroi koromo o mi ni tsuke,
  Mimae ni atsumaru seito no mure,

  Chi ni yori aganau kohitsuji tataete,

  Te nite ni syuro no ha kakage utau.


2. Shiren to hakugai taeta syourisyatachi,
  Konoyo no tabiji o oete iwau.

  Namida de maku tane,yorokobi ni kawari,
  Mikami no eikou tatae utau.

戻る