577 A̖

1. Kike yo, Shu no tami,yoberu no uta ga

   Takashio no you ni michite kuru no o.
 

2. Utae,Hareruya, sennou no Kami ga

   Konoyo o osameru sono hi wa chikai.
 

3. Aoge, Shu no hata, shouri no shirushi.

   Chi no ue subete wa ou no kuni to naru.
 

4. Tenchi kuzurete  kiesaru toki mo,

  Kirisuto no kuni wa towa ni sakaeru.߂