580 新しい天と地を見たとき

1. Atarashii ten to chi o mita toki
  Saisyo no sekai wa sugisari yuki

  Atarashii miyako, Erusaremu wa

  Hanayome no youna sugata de kuru.


2. Ten yori mikoe ga hibikiwataru,
  "Kami no tami to shite umarekaware,

  MIkami wa warera to tomo ni imasu."

 Yorokobe, tanoshime, odoriagare.

3. Kanashimi no namida ima nuguware,
 Nageki mo shi mo naku rouku mo nai.
  Furui mono subete sugisari yuki,

  Miyo, Shu wa subete o arata ni suru.


4. Marana・ta・Syu Iesu yo, oide kudasai.
  Seinaru kohitsuji, ake no myoujyou.
  Arufa yo,omega yo, inochi no ki yo,

 Tsukinai izumi yo, eien no Shu yo.  

戻る